Dariusz Kowalski - Osiągnięcia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nagrody i wyróżnienia

 • Honorowa Złota Odznaka PZITB

  inne

  Przyznane przez: Zarząd Główny PZITB - 2019

 • Nagroda Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie budownictwa i architektury - Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinie architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Za publikację: "Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych" - PWN 2015

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Minister Infrastruktury RP - 2018

 • Nagroda za plakat konferencyjny 28 Konferencja Naukowo-Techniczna – Awarie budowlane – zapobieganie-diagnostyka- naprawy-rekonstrukcje

  Przyznane przez: Komitet Organizacyjny Konferencji - 2017

 • Honorowa srebrna odznaka PZITB

  Przyznane przez: Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa - 2015

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej - indywidualną I stopnia za wyróżniającą się działalność dydaktyczną w roku akademickim 2001/2002

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2002

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej - indywidualną II stopnia za wyróżniającą się działalność dydaktyczną w roku akademickim 2000/2001

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2001

 • nagroda za „wyróżniający się debiut autorski” za artykuł pt. „Ocena kosztów wykonania cylindrycznego zbiornika na paliwa w zależności od gatunku stali i wymiarów blach” opublikowany w numerze 7/1997r.

  Przyznane przez: Fundacja PZiTB - Redakcja miesięcznika "Inżynieria i Budownictwo" - 1998

 • Nagroda Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za pracę dyplomową „Zbiornika na paliwa płynne z dachem pływającym o pojemności V=80.000 m3 z zabezpieczeniami ekologicznymi”, 1996r.,

  Za pracę dyplomową

  Przyznane przez: Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - 1996

 • Medal Pamiątkowy Politechniki Gdańskiej -1996

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 1996

 • Dyplom wyróżnienia honorowego w konkursie im. inż. Jan Brody na najlepszą pracę dyplomową technika w roku szkolnym 1990/91

  Przyznane przez: PZITB Oddział Toruń - 1991

wyświetlono 4070 razy