Dominika Wróblewska - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

Kierownik katedry

Wybrane publikacje

 • Project-Based Learning as a Method for Interdisciplinary Adaptation to Climate Change—Reda Valley Case Study

  The challenges of the global labour market require university authorities to extend traditional forms of education into more innovative and effective solutions. Project-based learning (PjBL) is one of highly effective methods for acquiring knowledge and teaching “soft” skills to future employees. This article describes an experimental use of PjBL at a university with a long history of teaching based on traditional methods—the Gdansk...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A NEW MASTER'S DEGREE PROGRAM IN GEODESY

  Faculty of Civil and Environmental Engineering (WILiS) at Gdansk University of Technology (GUT) offers studies in the fields of Geodesy and Cartography. The bachelor program (7 semesters) was started ten years ago in 2009. It provides the student with the basic skills and knowledge in the fields of surveying, geodesy and more generally geomatics and cartography. It is strongly related to expertise knowledge of civil building (geodetic...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia

  - Rok 2019

  W ostatnich latach problematyka gospodarowania wodami opadowymi staje się zagadnieniem coraz bardziej wielowymiarowym i wielodyscyplinarnym. W Polsce przeważają systemy kanalizacji rozdzielczej i większość sieci deszczowych odpro­wadza wody opadowe bezpośrednio do odbiornika, bez jakiegokolwiek oczysz­czania, co stwarza poważne zagrożenie dla jakości tych wód. Jest to szczególnie niebezpieczne dla małych cieków płynących przez...

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

 • 1999-07-06

  Nadanie stopnia naukowego

  dr inż. arch. Architektura (Dziedzina nauk technicznych)

wyświetlono 797 razy