Badania marketingowe - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania marketingowe

Zarządzanie (4 semestralne), studia niestacjonarne II stopnia, sem. 1; Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy o różnych metodach pozyskiwania i analizy informacji niezbędnych do prowadzenia działalności marketingowej.

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2106 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
14-02-2019
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy