Bezpieczeństwo i higiena pracy - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kurs dla Kierunku: Mechatronika (WM), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2018/2019 - zimowy (obecnie sem. 4), Semestr: 2019/2020 - letni. Student wyjaśnia pojęcia ergonomii. Opisuje jej cele i obszar zastosowań. Definiuje układ człowiek - maszyna - otoczenie. Projektuje środowisko pracy człowieka biorąc pod uwagę zasady projektowania. Stosuje różne modele człowieka. Prezentuje bezpieczeństwo i niezawodność układu człowiek - maszyna - otoczenie.

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2974 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
16-03-2020
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1 razy