Bioinformatyka - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bioinformatyka

Kurs dotyczy bioinformatyki. Bioinformatyka jest dziedziną nauki, w
której biologia, informatyka oraz technologie informacyjne zlewają się w
jedną dyscyplinę.

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=140 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
30-09-2011
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 697 razy