Katalog Kursów Online

Filtry

wszystkich: 1023
 1. 2018-Techniki prowadzenia zajęć na odległość

  Kurs przygotowujący do tworzenia i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szkolenie dostępne od 9.04.2018 do 5.07.2018.
 2. Administrowanie Systemami Komputerowymi

  studia inżynierskie, kierunek Informatyka
 3. Affective Computing

 4. Akademia ETI - programowanie w C++

  Kurs przeznaczony dla uczniów szkół średnich prowadzony w ramach Akademii ETI.
 5. Akceleratory cząstek

  Kurs dla studentów specjalności Fizyka w Medycynie, studia międzywydziałowe Inżynieria Biomedyczna, sem 7
 6. Algorytmy grafowe

  Kurs wspomagający prowadzenie zajęć z Algorytmów grafowych.
 7. Algorytmy Grafowe 2016/17

 8. Algorytmy i struktury danych - wykłady

  Kierunek: Specjalność: Matematyka stosowana (WFTiMS), I stopnia - licencjackie
 9. Algorytmy i struktury danych (InfStos)

  Algorytmy i struktury danych dla III sem. FT/IS.
 10. Algorytmy równoległe i rozproszone/Parallel and distributed >> algorithms

 11. Analityk finansowy (analiza danych)

  Część IV szkolenia "Analityk finansowy" poświęcona analizie danych (modelowanie ryzyka kredytowego, finansowe szeregi czasowe, ryzyko portfeli).
 12. Analiza i przetwarzanie sygnałów telekomunikacyjnych

  Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie sem. 7
 13. Analiza Matematyczna Fizyka

  Kurs zawiera materiały do wykładów i ćwiczeń z Analizy Matematycznej dla studentów kierunków Fizyka Techniczna i Podstawy Nauk Technicznych (semestr 1 i 2) na WFTiMS.
 14. Analiza sygnału

  Podstawy analizy sygnału, Kierunek: Fizyka Techniczna (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne
 15. Analiza sygnału

  Analiza sygnału: laboratorium prowodzone dla  Informatyki Stosowanej, potrzebne oprogramowanie: MathematicaOczywiście istnieje możliwość zapisania się na kurs przez innych studentów w celu przeglądania zamieszczonych materiałów.Kontakt: klaudiawrzask@google.com
 16. Analiza uszkodzeń korozyjnych

  Stopień I Semestr VII specjalność: IK
 17. Analiza uszkodzeń korozyjnych

  Stopień I Semestr IV
 18. Analiza uszkodzeń korozyjnych

  Kierunek: Korozja stopień: II semestr: I
 19. Analysis Methods for Big Data / Metody Analizy Danych Wielkoskalowych

 20. Anatomia dla Inżynierii Mechaniczno-Medycznej sem. 1

  Kurs dotyczy podstawowej wiedzy z zakresu anatomii, w tym anatomii czynnościowej obejmujący zagadnienia dotyczące budowy i funkcji poszczególnych układów ciała człowieka: układu kostnego, mięśniowego, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu moczowego, układów płciowych, ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz narządów zmysłów.
 21. Angielska terminologia techniczna

  Stopień I Semestr VI specjalność: TZPK
 22. Angielski Pisany 1

  Kurs przeznaczony jest dla studentów PG. Informacje: Iwona Mokwa-Tarnowska imtarn@pg.gda.pl
 23. Angielski Pisany 2

 24. Animacja komputerowa

 25. Aparatura i Maszyny w Przemyśle Tworzyw Sztucznych - LABORATORIUM

  Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia I Stopnia - Semestr VI) Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych  
 26. Aplikacje baz danych

 27. Aplikacje i usługi internetowe

  studia podyplomowe
 28. Aplikacje sieciowe

 29. Architektura i administracja systemów operacyjnych

 30. Architektura Komputerów

 31. Architektura Komputerów i Systemy Operacyjne

  Kurs dla semestru 3 na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Uzyskanie wiedzy o architekturach, podstawach budowy i działania systemów komputerowych oraz procesorów I-32 na poziomie rejestrowym. Poznanie zasad działania systemów operacyjnych. Uzyskanie podstawowej wiedzy o modelach przetwarzania.
 32. Architektura komputerów NST

 33. Architektury Komputerów i Systemy Operacyjne

  Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Wykłady obejmują zagadnienia dotyczące budowy i działania komputera, różnych typów przetwarzania, w tym rozproszonego oraz podstaw budowy i działania systemów operacyjnych.
 34. Architektury Usług Internetowych

  studia inżynierskie, kierunek Informatyka
 35. Architektury wielordzeniowe/Multi-core architectures

 36. ARCHIWUM ZALICZEŃ (Katedra Technologii ...)

  Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa:  Rysunek Okrętowy - projekt,  Technologia Budowy i Remontów Okrętów I - ćwiczenia,  Technologia Budowy i Remontów Okrętów II - projekt,  Technologia Budowy i Remontów Okrętów III - projekt,  Ship Production and Repair Technology - project, Technologia Budowy i Remontów Okrętów III ASTER - laboratorium,  Technologia Materiałów i Konstrukcji Okrętowych...
 37. ASTER

  Technologia Budowy i Remontów III ASTER - laboratorium,  Technologia Materiałów i Konstrukcji Okrętowych I ASTER - laboratorium
 38. AutoCAD - DC Edukacja

  AutoCAD DC Edukacja
 39. AutoCAD - WZiE

 40. AutoCAD 2

  AutoCAD - poziom zaawansowany
 41. AutoCAD I - studenci PG

 42. Automation of Business Processes

  The couse currently used for Master studies (MSc degree) - Informatics,  Specialization: Distributed Applications and Internet Services (Department of Computer Architecture)  
 43. Automatyzacja Procesów Biznesowych

  Kurs aktualnie wykorzystywany dla Informatyka, studia magisterskie dzienne PL
 44. Badania Operacyjne

  Zajęcia z Badań operacyjnych dla kierunku Transport - sem. III inż.
 45. Badania Operacyjne

 46. Badanie EMORG

 47. Basics of physics (Data Engineering)

  Field of study: Data Engineering; Subject name: Basics of physics; Lecture notes and other course materials.
 48. Bazy danych

 49. Bazy danych (E,T,IB,AiR)

 50. Bazy Danych sem. 4

  Kurs wspomagający prowadzenie zajęć z Baz Danych.
 • Podział alfabetyczny