Computer animation - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Computer animation

{mlang pl}

Celem kursu jest zapoznanie z podstawowymi technikami i pragmatyką przygotowania postaci do animacji (ang. rigging) oraz animacji tak przygotowanych postaci w środowisku Blender oraz Reallusion iClone

{mlang}

{mlang en}

The aim of the course is to familiarize you with the basic techniques and pragmatics of preparing characters for animation (rigging) and animation of such prepared characters in the Blender and Reallusion iClone environment

{mlang}

Nauczyciele

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=539 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
20-09-2019
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 184 razy