Economics and Organisation of Enterprises - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Economics and Organisation of Enterprises

Kurs przeznaczony jest dla studentów II semestru międzywydziałowego (ETI i ZiE) kierunku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w języku angielskim- Inżynieria Danych (Data Engineering)

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1592 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
03-10-2018
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy