Elektronika dla kier. Mechatronika sem. 3 w r. akad. 2022/23 - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elektronika dla kier. Mechatronika sem. 3 w r. akad. 2022/23

Kurs z przedmiotu Elektronika dla studentów WIMiO kierunku Mechatronika na sem. 3 w roku akademickim 2022/23. Zawiera wszelkie materiały pomocnicze, regulaminy, program przedmiotu i informacje natury organizacyjnej (zamieszczane na bieżąco w czasie trwania zajęć semestralnych).

Nauczyciele

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=24559 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
10-09-2022
Rodzaj dostępu:
ręczne zapisywanie przez prowadzącego
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy