Fizyka Materiałów II - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fizyka Materiałów II

Inżynieria Materiałowa st. II sem. 1  

Materiały będą pojawiały się raz w tygodniu w takim wymiarze zaangażowania jak wykład do momentu powrotu do zajęć w trybie stacjonarnym.

Student po zaznajomieniu się z treścią wykładu zoobowiązany jest do zaliczenia testu. 

Zadania domowe mają charakter fakultatywny i będą dodatkowo punktowane. 

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2894 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
15-03-2020
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy