HR4R 2019 - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

HR4R 2019

Kurs zawiera materiały związane z monitorowaniem wdrożenia zasad
Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji
Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej w latach 2017-2019.

Nauczyciele

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2199 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
05-03-2019
Rodzaj dostępu:
ręczne zapisywanie przez prowadzącego
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy