Innowacyjne metody prowadzenia zajęć (szkolenie zewnętrzne) - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Innowacyjne metody prowadzenia zajęć (szkolenie zewnętrzne)

CEL
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych koncepcji i teorii związanych z nauczaniem, sposobów rozpoznawania oczekiwań i możliwości studentów, pożądanych kompetencji wykładowcy i tutora, innowacyjnych umiejętności w dydaktyce szkoły wyższej oraz modernizacji własnego warsztatu dydaktycznego


OPIS
Szkolenie będzie obejmowało następujące elementy: dydaktyka szkoły wyższej, efektywne przyswajanie wiedzy, kompetencje wykładowcy, style działania i komunikacji dydaktycznej, kompetencje zawodowe wykładowcy; pojęcie innowacyjności w dydaktyce; etapy rozwojowe a możliwości intelektualne i twórcze dzisiejszego studenta; rozpoznanie oczekiwań i aspiracji studentów; innowacyjne umiejętności dydaktyczne wykładowcy; modernizacja warsztatu dydaktycznego; wykorzystanie innowacyjnych metod w nauczaniu; tutorial w wydaniu akademickim; przykłady innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów i podejmowanych zadań.

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1467 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
25-11-2018
Rodzaj dostępu:
ręczne zapisywanie przez prowadzącego
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy