Jakość Procesu Kształcenia - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakość Procesu Kształcenia

To jest miejsce dla całej społeczności WETI do wyrażania opinii i uwag do jakości procesu kształcenia. Uwagi są analizowane przez Komisję do spraw jakości na Wydziale i przedstawiane w formie wniosków o udoskonalenie procesu kształcenia.

Nauczyciele

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=635 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
21-02-2015
Rodzaj dostępu:
samodzielne zapisywanie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy