Język angielski zaawansowany - prezentacje i wystąpienia publiczne - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Język angielski zaawansowany - prezentacje i wystąpienia publiczne

CEL
Podniesienie kompetencji w zakresie umiejętności przedstawiania różnych typów prezentacji w języku
angielskim, ćwiczenie umiejętności wystąpień publicznych w języku angielskim.


OPIS
Szkolenie z zakresu technik prezentacji i autoprezentacji w języku angielskim z uwzględnieniem potrzeb
nauczycieli przedmiotów inżynierskich i ekonomicznych.
- podstawowe techniki prezentacji,
- zwroty i słownictwo niezbędne do wygłaszania prezentacji,
- opis i interpretacja wykresów, tabel i diagramów,
- prezentacja danych liczbowych i wzorów matematycznych,
- ćwiczenie poszczególnych etapów prezentacji,
- argumentacja, przedstawianie i uzasadnianie opinii,
- elementy prowadzenia debaty.

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1480 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
20-02-2018
Rodzaj dostępu:
ręczne zapisywanie przez prowadzącego
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy