Kanalizacja - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kanalizacja

Kurs jest przeznaczony dla studentów 6 semestru studiów I stopnia Inżynierii środowiska. Celem kursu jest zapoznanie studentów z zadaniami, funkcjonowaniem, budową, eksploatacją i projektowaniem systemów kanalizacyjnych. Omawiane są również zagadnienia oceny ilościowej ścieków i wód opadowych, metody wymiarowania kanalizacji oraz tradycyjne i nowoczesne rozwiązania materiałowe stosowane w przypadku sieci kanalizacyjnych i obiektów towarzyszących. W ramach kursu realizowany jest projekt sieci kanalizacji rozdzielczej (sanitarna i deszczowa) dla miast o liczbie mieszkańców do 100 tysięcy.

Nauczyciele

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2973 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
16-03-2020
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy