Komunikacja interpersonalna, autoprezentacja i redagowanie technicznych prac pisemnych - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komunikacja interpersonalna, autoprezentacja i redagowanie technicznych prac pisemnych

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi kompetencji miękkich i komunikacji interpersonalnej oraz ich znaczeniem w życiu społecznym i zawodowym. Omówienie podstawowych pojęć dotyczących autoprezentacji i kreowania wizerunku. Przedstawienie podstawowych zasad tworzenia pisemnej dokumentacji technicznej (sprawozdanie, raport, streszczenie, artykuł, praca dyplomowa inżynierska, magisterska). Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi praw autorskich. 

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=25926 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
01-01-1970
Rodzaj dostępu:
ręczne zapisywanie przez prowadzącego
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy