Krystalochemia - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Krystalochemia

Celem kursu jest zapoznanie studentów kierunku Korozja (II stopień) z podstawowymi pojęciami krystalografii i krystalochemii. Kurs może być również przydatny dla innych kierunków studiów.

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=3034 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
13-03-2020
Rodzaj dostępu:
ręczne zapisywanie przez prowadzącego
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy