Lokalne sieci bezprzewodowe - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lokalne sieci bezprzewodowe

 1. Klasyfikacja sieci bezprzewodowych: Przegląd systemów bezprzewodowych
 2. Podstawowe własności i zastosowania sieci bezprzewodowych
 3. Właściwości i parametry mediów transmisyjnych, charakterystyka systemów radiowych i optycznych
 4. Techniki wielodostępu (FDMA, TDMA, CDMA, SDMA)
 5. Klasyfikacje protokołów dostępu do kanału: Ocena efektywności
 6. Parametry protokołów rywalizacyjnego dostępu (ALOHA, S-ALOHA, CSMA)
 7. Sieci WLAN zasady organizacji i tryby pracy
 8. Standardowe rozwiązania sieci WLAN (IEEE 802.11)
 9. Ocena przydatności protokołu dostępu DCF CSMA/CA. Analiza algorytmu PCF
 10. Architektura MAC QoS obsługa różnych typów ruchu w sieciach IEEE 802.11e
 11. Wybrane problemy projektowania sieci WLAN implementacja i testowanie sieci WLAN; Tryby pracy urządzeń WiFi
 12. Bezpieczeństwo sieci IEEE 802.11- Protokół WEP/WPA
 13. Bezpieczeństwo sieci IEEE 802.11- Protokoły WAP, IEEE 802.11i
 14. Sieci PAN: Standard Bluetooth i jego profile
 15. Sieci WMAN standard IEEE 802.16

Nauczyciele

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=3644 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
16-03-2020
Rodzaj dostępu:
ręczne zapisywanie przez prowadzącego
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy