Mechanika stosowana - obciążenia konstrukcji, wytrzymałość materiałów i konstrukcji" - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mechanika stosowana - obciążenia konstrukcji, wytrzymałość materiałów i konstrukcji"

Prowadzący: dr hab. inż. Mirosław K. Gerigk, prof. PG

Terminy spotkań (propozycja): soboty od godz. 9-tej do 12-tej (3 godz. x 5 spotkań)

Data wykładu

Czas wykładu

Część teoretyczna

Część praktyczna

Uwagi

02.12.2023

9.00-12.00

9.00-11.00

11.00-12.00

 

09.12.2023

9.00-12.00

9.00-11.00

11.00-12.00

 

16.12.2023

9.00-12.00

9.00-11.00

11.00-12.00

 

13.01.2024

9.00-12.00

9.00-10.00

10.00-12.00

 

20.01.2024

9.00-15.00

9.00-10.00

10.00-12.00

 

 Forma prowadzenia zajęć:

Zajęcia będą się odbywały w formie wykładów: (5 wykładów) x 3 godz.

Tematyka wykładów obejmuje:

  1. Podstawy mechaniki stosowanej, problemy związane z podstawowymi modelami obciążeń i modelowaniem różnych obciążeń, modele materiałów oraz postaci  (geometrii) konstrukcji, metodologia wytrzymałości materiałów i konstrukcji,  zależności między obciążeniami, strukturą oraz analizą naprężeń i odkształceń
  2. Typy konstrukcji i problemy związane z ich projektowaniem i eksploatacją: naziemne konstrukcje stacjonarne, ruchome konstrukcje lotnicze i lądowe, konstrukcje morskie i  przybrzeżne
  3. Środowisko, modele statyczne i dynamiczne obciążeń od wiatru oraz fal i prądów  morskich, zmiany obciążeń w dziedzinie czasu, jako deterministyczne (okresowe, nieperiodyczne), stochastyczne i nagłe (udarowe)
  4. Obciążenia konstrukcji, modele do przewidywania oddziaływań wewnętrznych i zewnętrznych na konstrukcje, sposób przewidywania naprężeń w konstrukcji wynikających z oddziaływania różnych obciążeń, w tym sił, momentów i obciążeń   ciągłych
  5. Wytrzymałość materiałów i konstrukcji - modelowanie, analiza numeryczna,   symulacja komputerowa
  6. Wytrzymałość materiałów i konstrukcji na etapie badań i projektowania
  7. Wytrzymałość materiałów i konstrukcji z zagadnieniach eksploatacyjnych

 Forma zaliczenia wykładów:

 Opracowanie odpowiedzi na 9 pytań/zadań:

- 3 teoretyczne,

- 3 obliczeniowe,

- 3 związane z umiejętnością zastosowania podejścia do rozwiązania problemu w praktyce

 

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=34561 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
21-10-2023
Rodzaj dostępu:
samodzielne zapisywanie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy