Metody Badań Strukturalnych seminarium dla ZTM - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody Badań Strukturalnych seminarium dla ZTM

Tematyka seminariów:

 

Określanie struktury cząsteczek na podstawie widm NMR, IR, MS.

Analiza widm singletowych NMR, analiza widm multipletowych NMR, układy spinowe typu allilowego i winylowego, widma układów aromatycznych.

Spektorskopia w podczerwieni, pasma charakterystyczne, analiza widma IR, rozpoznawanie grup funkcyjnych.

Spektrometria mas, jonizacja , mechanizmy i reguły fragmentacji. analiza wid MS

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=3290 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
18-03-2020
Rodzaj dostępu:
samodzielne zapisywanie
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy