Nano and molecular electronic devices - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nano and molecular electronic devices

Celem kursu jest zapoznanie Studentów z zagadnieniami związanymi z zasadą działania elementów elektronicznych zbudowanych z materiałów molekularnych oraz pojedynczych cząsteczek. W trakcie zajęć Studenci poznają podstawowe własności molekularnego ciała stałego, zjawiska generacji, rekombinacji i transportu nośników ładunku w takich materiałach oraz podstawy działania elementów elektronicznych zbudowanych z pojedynczych cząsteczek i ich układów. Zajęcia są prowadzone w języku angielskim.

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2494 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
12-10-2019
Rodzaj dostępu:
ręczne zapisywanie przez prowadzącego
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy