Oprogramowanie Systemowe - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oprogramowanie Systemowe

Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z wytwarzaniem oprogramowania systemowego, czyli systemów operacyjnych bądź specyficznych funkcji dla systemów już istniejących. Kurs rozpoczyna się od przedstawienia wybranych mechanizmów sprzętowych wspierających programistę systemowego. Następnie omawiany jest start systemu operacyjnego. Szczegółowo poruszane są zagadnienia związane z oprogramowaniem układowym (BIOS i UEFI), wykorzystanie wbudowanych funkcji do komunikacji z urządzeniami blokowymi. Kolejne zagadnienie dotyczy budowy wybranych systemów plików (FAT, NTFS, ext). W dalszej częsci omawiana jest struktura bajtowa plików wykonywalnych (format ELF i PE). Na tej bazie rozpoczyna się właściwa część wykładu dotycząca najważniejszych komponentów w architekturze systemu operacyjnego: zarządzania pamięcią i zarządzania procesami. Ostatnim etapem jest omówienie komunikacji między urządzeniami a komponentami jądra systemu operacyjnego, przebiegu wywołania funkcji systemowej oraz budowy sterowników (Windows i Linux).

W części projektowej dokonuje się wyboru jednego z wyżej wymienionych zagadnień i dokonuje się jego implementacji praktycznej.

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=582 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
01-10-2019
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy