Podstawy konstrukcji maszyn III - P, IMM, I st., sem. VI, lato 2021-22 (PG_00050262) - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podstawy konstrukcji maszyn III - P, IMM, I st., sem. VI, lato 2021-22 (PG_00050262)

Drodzy Studenci i Drogie Studentki,

wraz z dotychczasowymi moimi Studentami i Studentkami opracowaliśmy metodę zdalnego nauczania, która zapewnia możliwie najwyższą jakość tej formy kształcenia. Do prowadzenia zajęć on-line wybraliśmy platformę ZOOM.

W tym miejscu czuję się w obowiązku poinformować Państwa, że IOD CUI był bardzo przeciwny użyciu platformy ZOOM do zdalnego kształcenia. Ostatecznie zgodził się, ale pod warunkiem zakupienia licencjonowanego konta, gdyż - jak to ujął - „nie jest możliwe zrealizowanie tego darmowym kontem”. Kupiliśmy więc jedną taką licencję i przy jej użyciu realizowane będą te zajęcia, o ile przejdziemy w tryb zdalny kształcenia...

Muszę też dodać, że IOD CUI ma bardzo poważne zastrzeżenia co do bezpieczeństwa zajęć prowadzonych przy użyciu programu ZOOM. Dlatego, szanując opinię IOD CUI, sugeruję, aby przed logowaniem do ZOOMa zamknąć wszystkie strony internetowe, programy pocztowe oraz facebooka oraz inne komunikatory.

Dla Osób chcących zapoznać się z możliwościami przeprowadzania zajęć on-line:
- "Zdalne nauczanie w innym stylu" ,
- "Zdalne nauczanie przedmiotów PKM (lab CAD, C i W) oraz Pracy przejściowej przy wykorzystaniu platformy ZOOM" .
(Albo tutaj:  https://wimio.pg.edu.pl/imikm/dzialalnosc/dydaktyka-0 .)

Z pozdrowieniami,
Rafał Gawarkiewicz

Nauczyciele

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=23394 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
11-03-2022
Rodzaj dostępu:
ręczne zapisywanie przez prowadzącego
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy