Programowanie w Matlabie - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Programowanie w Matlabie

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze środowiskiem programu Matlab, jego funkcjonalnościami oraz możliwościami. Najważniejszym celem szczegółowym jest rozwinięcie praktycznych umiejętności programistycznych w tym środowisku, bazując na wiedzy z zakresu programowania zdobytej przez studentów w trakcie realizacji poprzedzających przedmiot kursów oraz wykorzystując wiedzę z algebry liniowej i analizy matematycznej. Zakłada się, że po przedstawieniu podstaw programowania w Matlabie, studenci dalej będą rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę w tym zakresie korzystając z materiałów edukacyjnych udostępnionych w ramach przedmiotu na platformie eNauczanie. Kurs przeznaczony jest dla studentów z semestru V kierunku Inżynieria Biomedyczna, strumień Fizyka w Medycynie.

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=703 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
19-11-2015
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy