Projekt KACZA - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projekt KACZA

Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich WILIŚ i WA . Projekt KACZA ma na celu opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zwiększającej odporność rzeki Kaczej i jej terenów przyległych na zmiany klimatu. Projekt jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem  Miasto Wspólne.

Nauczyciele

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2506 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
22-10-2019
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy