Projektowanie ruralistyczne - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie ruralistyczne

Gospodarka przestrzenna, sem.II, studia I stopnia Student na kursie zdobywa wiedzę o uwarunkowaniach funkcjonalnych i kulturowych gospodarowania przestrzenią wsi i obszarów wiejskich oraz podstawowe umiejętności w zakresie planowania rozwoju przestrzennego wsi.

Nauczyciele

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=3157 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
16-03-2020
Rodzaj dostępu:
ręczne zapisywanie przez prowadzącego
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy