Prototypowanie wspomagane komputerowo - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prototypowanie wspomagane komputerowo

 E-a, 2 st., 1 sem., stac. i niestac.

Nauczyciele

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1265 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
14-09-2017
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy