Przedsiębiorczość - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przedsiębiorczość

Kurs dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Stanowi wsparcie merytoryczne do zajęć z przedmiotu Przedsiębiorczość.

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1341 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
01-10-2018
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy