PW 3.4 - Tworzenie zasobów edukacyjnych - prowadzenie zajęć na uczelnianej platformie eNauczanie - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PW 3.4 - Tworzenie zasobów edukacyjnych - prowadzenie zajęć na uczelnianej platformie eNauczanie

CEL 
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji kadry w zakresie wykorzystania innowacyjnych
umiejętności dydaktycznych pozwalających na wykorzystanie wiedzy metodycznej i narzędzi
informatycznych do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz
systemów informatycznych PG do tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych.


OPIS
Szkolenie składa się z 2części:
- e-learningu: metodyka i rozwiązania prawne obowiązujące na PG oraz podstawowymi informacjami
dotyczącymi uczelnianej platformy eNauczanie,
- warsztatów, w czasie których uczestnicy poprzez pracę na indywidualnych stanowiskach komputerowych
nabędą umiejętności tworzenia własnych zasobów edukacyjnych (w różnorodnych formach, począwszy od stron i lekcji, a skończywszy na aktywnościach sprawdzających wiedzę), zarządzania nimi i uczestnikami tworzonych szkoleń oraz organizacji zajęć zdalnych wpisanych w plan i program studiów. Forma szkolenia pozwoli na efektywne opanowanie wiedzy.

Nauczyciele

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1514 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
22-02-2018
Rodzaj dostępu:
samodzielne zapisywanie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy