Techniki informacyjne 2018/19 - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Techniki informacyjne 2018/19

Techniki informacyjne to kurs przeznaczony dla studentów 2 semestru studiów I stopnia kierunku Gospodarka Przestrzenna. Tematyka kursu dotyczy wykorzystania oprogramowania CAD w sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego i w projektowaniu urbanistycznym.

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2208 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
29-01-2019
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy