Water Supply and Wastewater Disposal - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Water Supply and Wastewater Disposal

Kurs jest przeznaczony dla studentów 1 semestru studiów II stopnia stacjonarnych w języku angielskim - specjalność Environmental Engineering. Kurs ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi zasobów wodnych, ujęć i uzdatniania wody, odbioru, transportu i zagospodarowania ścieków i wód opadowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zdecentralizowanych (m.in. retencja i rozsączanie wód opadowych, rozwiązania kanalizacji na terenach wiejskich, oczyszczalnie hydrofitowe). W ramach kursu studenci zapoznają się również z rozwiązaniami z zakresu Zielonej Infrastruktury (Green Infrastructure) oraz Nature Based Solutions w gospodarce wodno-ściekowej w celu zamykania obiegu wody i realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym.

Nauczyciele

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2972 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
16-03-2020
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy