WILiŚ Budownictwo Fizyka I - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WILiŚ Budownictwo Fizyka I

Elementy algebry wektorów i analizy matematycznej. Równania ruchu. Transformacje Galileusza. Zasady mechaniki newtonowskiej. Ruch ciała o zmiennej masie. Nieinercjalne układy odniesienia. Siły bezwładności. Dynamika układu punktów materialnych. Ruch środka masy. Praca energia moc. Ruch obrotowy bryły sztywnej. Masowe momenty bezwładności. Prawo Steinera. Ruch drgający drgania swobodne, tłumione i wymuszone. Rezonans. Ruch falowy. Interferencja fal. Prędkość fazowa i grupowa. Fale sprężyste w ciałach stałych, cieczach i gazach. Akustyka podstawowe cechy dźwięku i ich interpretacja fizyczna. Natężenie dźwięku. Przenikanie dźwięku przez granicę dwóch ośrodków.  Podstawowe założenia kinetyczno- molekularnej teorii gazów. - interpretacja parametrów stanu gazu. Zasady ekwipartycji energii. Kinetyczno -molekularna interpretacja procesów transportu. Dyfuzja, lepkość i przewodnictwo cieplne w ujęciu makro i mikroskopowym. Elektrostatyka - natężenie pola elektrycznego, potencjał pola. Prawo Gaussa. Transport ładunku w ciele stałym. Wstęp do magnetyzm

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=8318 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
01-01-1970
Rodzaj dostępu:
ręczne zapisywanie przez prowadzącego
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy