Wprowadzenie do modelowania matematycznego i obliczeń inżynierskich - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wprowadzenie do modelowania matematycznego i obliczeń inżynierskich

CEL
Podniesienie kompetencji kadry w systemie szkolnictwa wyższego w zakresie wykorzystania
innowacyjnych umiejętności dydaktycznych pozwalających na użycie narzędzi informatycznych do
prowadzenia zajęć o charakterze ścisłym i inżynierskim.


OPIS
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zastosowaniem oprogramowania inżynierskiego przy
prowadzeniu zajęć z przedmiotów ścisłych i technicznych. Zajęcia obejmą zagadnienia związane z
obliczeniami (również macierzowymi), wizualizacjami, zagadnieniami związanymi z importem, eksportem oraz analizą danych, a także podstawy programowania, interfejs i narzędzia środowiska MATLAB, podstawowe operacje matematyczne, obliczenia macierzowe; wizualizacja, import, eksport, analiza danych; tworzenie m-skryptów.

Nauczyciele

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1513 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
22-02-2018
Rodzaj dostępu:
ręczne zapisywanie przez prowadzącego
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy