Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Przedmiot dotyczy procesów z zakresu zarządzania ludźmi w organizacji, od planowania zasobów ludzkich, przez rekrutację, adaptację pracowników, rozwój i zarządzanie ich kompetencjami, organizowanie pracy na różnych stanowiskach, budowanie zespołów, tworzenie kanałów komunikacji oraz rotację aż po outplacement, czyli zwalnianie z pracy połączone z poszukiwaniem nowego zatrudnienia.

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1682 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
01-10-2019
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy