Zastosowanie metod ekonometrycznych w zarządzaniu i ekonomii - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie metod ekonometrycznych w zarządzaniu i ekonomii

W tym  miejscu będą umieszczane materiały dydaktyczne do przedmiotu "Zastosowanie metod ekonometrycznych w zarządzaniu i ekonomii" składającego się z wykładu oraz laboratorium komputerowego. Zajęcia są dedykowane studentom kierunku Zarządzanie, II stopień, studia niestacjonarne. 

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2419 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
01-10-2019
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 2 razy