Zdolni z Pomorza 2018/19 - Podstawy mikrobiologii - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdolni z Pomorza 2018/19 - Podstawy mikrobiologii

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu mikrobiologii.

Opis kursu:

Mikroorganizmy są wszędzie. Nie widzimy ich gołym okiem, ale nawet bez oglądania możemy poznać ich niektóre, ważne dla nas cechy. Musimy tylko umieć je wyhodować, co wbrew pozorom, w przypadku większości gatunków mikroorganizmów nie jest łatwe. Przedstawiciele różnych gatunków czy rodzajów mają specyficzne wymagania. Jednakże w wielu przypadkach korzystamy z tego, odżywiając je określonymi substancjami, możemy otrzymywać różne produkty, które ułatwiają nam życie. Zdobywanie wielu informacji dotyczących hodowli, pomaga też w identyfikacji poszczególnych gatunków mikroorganizmów.

Metody dydaktyczne:

Kurs składa się z dwóch części: zdalnej i stacjonarnej.

W części prowadzonej na odległość uczniowie będą zdobywali wiedzę korzystając z platformy Moodle. W kolejnych tygodniach dla uczestników będą odsłaniane kolejne moduły poświęcone podanym w harmonogramie zagadnieniom. Każdy moduł będzie się składał z e-lekcji wraz z materiałami multimedialnymi oraz ćwiczeń sprawdzających zdobytą wiedzę.

Po zakończeniu części zdalnej uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach stacjonarnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Na zajęciach laboratoryjnych będziemy wykonywać czynności pracownika laboratorium mikrobiologicznego. Przygotujemy pożywki mikrobiologiczne, przeprowadzimy ich sterylizację, będziemy zakładali hodowle bakteryjne. Zobaczymy jak pracować zarówno z bakteriami, które do swego życia potrzebują tlenu, jak i tymi które tlen zabija. Przeprowadzimy burzę mózgów, która być może przyniesie nam pomysły na sposoby przechowywania bakterii. Zwieńczeniem zajęć będzie barwienie i oglądanie bakterii pod mikroskopem.

Nauczyciele

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2168 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
27-02-2019
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy