ZzP 2019/20 - Genetyka dla wszystkich - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZzP 2019/20 - Genetyka dla wszystkich

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu genetyki człowieka i biologi molekularnej. Uczniowie poznają świat DNA, genów i białek, który rządzi procesami zachodzącymi w naszych organizmach.

Opis kursu:

W trakcie kursu uczniowie zrozumieją jak zbudowany jest kwas deoksyrybonukleinowy (DNA), jak oddziałuje z białkami i gdzie się znajduje. Przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z pojęciem genu, oraz mechanizmy regulacji ekspresji genów. Odpowiemy na pytanie „Skąd komórka wie jakie substancje wytwarzać?” Wreszcie opierając się na uzyskanej na wcześniejszych etapach wiedzy pokażemy jak mutacje w DNA prowadzą proces ewolucji. Omówimy najpowszechniejsze choroby genetyczne i ich przyczyny. Ostatecznie przedstawimy nowoczesne techniki (biotechnologiczne) pozwalające na produkcję określonych białek w warunkach laboratoryjnych – systemy ekspresyjne.

Uczniowie, którzy ukończą z sukcesem kurs otrzymają certyfikat poświadczający nabyte umiejętności.

Nauczyciele

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2764 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
08-03-2020
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy