ZzP 2019/20 - Naprężenia i ciśnienia – czyli poczuj presję! - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZzP 2019/20 - Naprężenia i ciśnienia – czyli poczuj presję!

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami ciśnienia i naprężenia oraz ich wpływem na właściwości mechaniczne materiałów, a także na organizm człowieka. Uczniowie poznają także charakterystyki naprężenie – odkształcenie wybranych materiałów, umożliwiające lepsze zrozumienie zastosowań materiałów w technice i bioinżynierii.

 

Opis kursu:

Zagadnienia związane z ciśnieniem i naprężeniem odgrywają ogromnie ważną rolę w wielu dziedzinach naszego życia. Zależy od nich bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych, maszyn i pojazdów, a także elementów naszego ciała. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, ile sił działa na otaczające nas elementy i jak wielką presję wywierają. Niebezpieczeństwo czai się zarówno w obszarze ciśnień zbyt niskich jak i zbyt wysokich. W module I uczniowie zapoznają się z pojęciami ciśnienia i naprężenia, ich jednostkami oraz bogatym spektrum ich zastosowań technologicznych. Omówiony zostanie szeroki zakres ciśnień - począwszy od bardzo wysokiej próżni, przez ciśnienie atmosferyczne, hydrostatyczne, ciśnienia w ciele człowieka, po gigantyczne ciśnienia, którymi oddziałują na siebie elementy skorupy ziemskiej lub które panują we wnętrzu gwiazd. W module II poznamy, jak siły działające na ciała wywołują w nich naprężenia i odkształcenia. Zależnie od sposobu działania siły przedstawione zostaną poszczególne moduły sprężystości, poznamy też wielkości charakteryzujące ośrodki mechaniczne pod względem wytrzymałości i tolerancji na powstające w nich naprężenia. Szczególnej analizie poddana zostanie charakterystyka naprężenie – odkształcenie. Zagadnienia dotyczące ciśnienia atmosferycznego i hydrostatycznego i jego wpływu na organizm człowieka  zostaną  szczegółowo omówione w module III.

W każdej części kursu wprowadzona będzie również terminologia w języku angielskim, dodatkowo poszczególne moduły będą zawierały quizy sprawdzające oraz zadania otwarte.

Nauczyciele

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2224 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
09-03-2020
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy