ZzP 2019/20 - Nie daj się wkręcić! - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZzP 2019/20 - Nie daj się wkręcić!

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami opisującymi ruch obrotowy, analizą tego ruchu oraz jego przyczyn i skutków, w tym także wpływu na organizm człowieka. Uczniowie poznają zasady zachowania momentu pędu oraz energii w ruchu obrotowym, umożliwiające lepsze zrozumienie zastosowań ruchu wirowego w życiu codziennym, nauce i przemyśle.

 

Opis kursu:

Zagadnienia związane z ruchem obrotowym odgrywają w naszym życiu dużą rolę, i to nie tylko podczas wizyt w wesołym miasteczku. Codzienne czynności, począwszy od otwierania drzwi, przez jazdę na rowerze, po taniec czy jazdę na łyżwach można opisać przy pomocy równań w obecności sił i momentów sił. W module I uczniowie zapoznają się z pojęciami zmiennych opisujących ruch obrotowy ciała sztywnego wokół stałej osi, ich jednostkami oraz zastosowaniami w prostych przykładach takich jak turbina wiatrowa. W module II zdefiniujemy wielkości przydatne w analizie właściwości obracających się obiektów: moment bezwładności i energię kinetyczną ruchu obrotowego. Uczniowie dowiedzą się, że odpowiednikiem siły w ruchu obrotowym jest moment siły, nazywany też momentem obrotowym. A na zakończenie przedstawimy drugą zasadę dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego, którą wykorzystamy do opisu  konkretnych codziennych sytuacji. Ruchy bardziej złożone – toczenie się ciał, piruety i ruch precesyjny oraz ich wpływ na zachowanie się np. ciała człowieka  zostaną  szczegółowo omówione w module III.

W każdej części kursu wprowadzona będzie również terminologia w języku angielskim, dodatkowo poszczególne moduły będą zawierały quizy sprawdzające oraz zadania otwarte.

Nauczyciele

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2406 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
18-11-2019
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy