Edward Musiał - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 27

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
 • Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe.- Część 1
  Publikacja

  - Rok 2016

  Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe mają za sobą już ponad pół wieku dojrzałego rozwoju, który sprawił, że stały się niezbędnym wyposażeniem niemal każdej nowoczesnej instalacji elektrycznej. Mają dwojakie zastosowanie w ochronie przeciwporażeniowej, a ponadto zapobiegają pożarom wywoływanym przez zwarcia doziemne. W niniejszej monografii przedstawiono ewolucję ich koncepcji i konstrukcji w ciągu minionych dziesięcioleci, zwracając...

Rok 2008
 • Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe : niezawodność
  Publikacja

  - Rok 2008

  W artykule podkreślono, że niezawodność wyłączników różnicowoprądowych jest najważniejszym problemem związanym z doskonaleniem ich konstrukcji i technologii produkcji, a także z ich stosowaniem i zasadami nadzoru w eksploatacji. Zakrojone na wielką skalę w licznych krajach świata wieloletnie badania zawodności wyłączników w rzeczywistych warunkach użytkowania nadal wykazują trudny do zaakceptowania odsetek aparatów niesprawnych....

 • Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe : powstanie, rozwój, przyszłość
  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł inicjuje cykl publikacji na temat wyłączników różnicowoprądowych. Zawiera skróconą historię ochrony przeciwporażeniowej przy urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia i przepisów z nią związanych od zarania elektroenergetyki. Na tym tle przedstawiono okoliczności powstania i kolejne etapy rozwoju wyłączników różnicowoprądowych oraz ewolucję poglądów na ich użyteczność i zasady stosowania. Wskazano możliwe kierunki przyszłego...

 • Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. Przegląd i charakterystyka współczesnych konstrukcji
  Publikacja

  - Rok 2008

  W artykule przedstawiono problemy i rozwiązania konstrukcyjne oraz zasady działania współczesnych wyłączników różnicowoprądowych. Opisano ich podstawowe cechy i parametry określone przez normy przedmiotowe. Przedstawiono charakterystyki przekładników sumujących, ich własności elektromagnetyczne oraz przydatność do wyłączników o określonym uczuleniu na wartość i kształt przebiegu prądu różnicowego. Objaśniono liczne warianty układu...

Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002

wyświetlono 2426 razy