Edyta Gołąb-Andrzejak - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

Adiunkt

Miejsce pracy
Gmach B pokój 802
Telefon
(58) 348 60 19

Wybrane publikacje

 • Zaangażowanie konsumenta w usługach w ujęciu logiki dominacji usługowej

  W odniesieniu do opracowanego modelu koncepcyjnego integrującego teorie zaangażowania klienta (ang. CE) i logiki dominacji usług (ang. S-D logic) zrealizowano badanie ilościowe wśród konsumentów usług. Wyniki badania pozwoliły na weryfikację założeń teoretycznych i potwierdzenie słuszności zakładanych powiązań między zmiennymi modelu. Wykorzystując konfirmacyjną analizę czynnikową (ang. CFA), potwierdzono strukturę czynnikową badanej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Relacje międzyorganizacyjne w dobie Industry 4.0

  - Rok 2020

  Strukturę opracowania zbudowano w odniesieniu do zagadnienia relacji międzyorganizacyjnych. Omawianą kwestię osadzono w obecnych realiach Industry 4.0. Celem monografii jest omówienie roli Industry 4.0 w budowaniu i rozwoju relacji międzyorganizacyjnych oraz w kształtowaniu ich specyfiki. W pięciu rozdziałach przedstawiono aspekty „sieciowego” powiązania różnych podmiotów i jednostek na gruncie teorii zarządzania. Opracowanie otwiera...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Market orientation and hotel performance: The mediating effect of creative marketing programs

  This work investigates the indirect effects between market orientation and hotel performance through creative marketing programs. The focus is on exploring the indirect effects between 1) customer orientation, competitor orientation, and cross-functional integration; and 2) hotel financial performance through two aspects of creative marketing programs, namely, novelty and meaningfulness. Through an empirical analysis using structural equation...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 1227 razy