Edyta Malinowska-Pańczyk - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk

dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk

Kursy online

 • Mikrobiologia żywności

  Mikrobiologia Żywności, kierunek Biotechnologia, II stopień, semestr 1, 2020 r Edyta Malinowska-Pańczyk

Prowadzone zajęcia

Lista recenzowanych prac

 • Ocena wpływu nowoczesnych technologii utrwalania na jakość prozdrowotną produktów owocowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Wpływ pasteryzacji LTLT z mieszaniem i bez mieszania na wybrane składniki bioaktywne mleka ludzkiego.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Ocena wpływu nowoczesnych technologii utrwalania na jakość prozdrowotną produktów owocowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Wpływ pasteryzacji przy użyciu promieniowania mikrofalowego na wybrane składniki mleka ludzkiego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Charakterystyka fenotypowa i molekularna klinicznych izolatów C. krusei.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • Badanie wpływu flukonazolu na poziom ekspresji genów kodujących transportery wielolekowe oraz Erg11p w komórkach Candida albicans i Candida glabrata

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • Otrzymywanie preparatów keratynowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • Badanie aktywności przeciwgrzybowej wybranych olejków eterycznych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Porównanie wpływu pasteryzacji metodą Holdera i zastosowania wysokiego ciśnienia w temperaturach ujemnych na wybrane składniki mleka ludzkiego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Badanie zdolności tworzenia biofilmu przez kliniczne izolaty C. glabrata

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Charakterystyka fizykochemiczna celulozy bakteryjnej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Otrzymywanie aureocyny A53 w układzie ekspresyjnym Escherichia coli

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2012

 • Wpływ mikrokapsułkowania oleju w żelatynowych otoczkach na jego stabilność oksydatywną podczas przechowywania

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2012

 • Wpływ  chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania mleka ludzkiego w warunkach domowych na wybrane parametry określające jego jakość

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2012

 • Charakterystyka fenotypowa i genotypowa klinicznych izolatów z rodzaju Candida albicans

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2012

wyświetlono 930 razy