Elżbieta Kapsa - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 20

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
 • Formułowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym na przykładzie polskiej żeglugi promowej
  Publikacja

  - Rok 2005

  Celem artykułu jest prezentacja sytuacji polskich przedsiębiorstw żeglugi promowej na tle rynku bałtyckiego oraz sformułowanie strategii marketingowych umożliwiających ich rozwój a także funkcjonowanie na trudnym rynku międzynarodowym.

 • Kierunki rozwoju marketingu międzynarodowego
  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł przedstawia wybrane dylematy marketingowe, przed którymi stoi marketing międzynarodowy w dobie integracji Polski z Unią Europejską. Zagadnienia zawarte w pracy odnoszą się do problemów związanych z działalnością przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku europejskim na tle procesów integracyjnych, formułowania strategii na rynku międzynarodowym oraz zarządzania klientem globalnym.

 • Marketing miedzynarodowy
  Publikacja

  - Rok 2005

  4.2. Cena - w podrozdziale przedstawiono podstawowe definicje, strategie cenowe, proces ustalania ceny i metody jej wyznaczania, określono ponadto taktyczną rolę ceny4.3. Dystrybucja - podrozdział obejmuje podstawowe pojęcia w zakresie dystrybucji, kryteria klasyfikacji oraz typy kanałów dystrybucji. W tej części pracy scharakteryzowano ponadto sprzedaż hurtową oraz detaliczną, rodzaje pośredników, formy i strategie dystrybucji,...

 • Marketing zewnętrzny : Cena
  Publikacja

  - Rok 2005

  W podrozdziale przedstawiono podstawowe definicje, strategie cenowe, proces ustalania ceny i metody jej wyznaczania, określono ponadto taktyczną rolę ceny

 • Marketing zewnętrzny : Dystrybucja
  Publikacja

  - Rok 2005

  Dystrybucja - podrozdział obejmuje podstawowe pojęcia w zakresie dystrybucji, kryteria klasyfikacji oraz typy kanałów dystrybucji. W tej części pracy scharakteryzowano ponadto sprzedaż hurtową oraz detaliczną, rodzaje pośredników, formy i strategie dystrybucji, a także logistykę dystrybucji

 • The development of the highway network in Poland and the future development of Polish ferry shipping
  Publikacja

  - Rok 2005

  Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia budowy sieci dróg i autostrad w Polsce, zarówno dla rozwoju żeglugi promowej, jak całej gospodarki kraju. W artykule przedstawiono między innymi obecną sytuację infrastruktury drogowej w Polsce, a także plany jej rozbudowy na tle zaplanowanych korytarzy tranportowych przebiegającyh przez Polskę.

Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002

wyświetlono 237 razy