e-Technologie w Kształceniu Inżynierów - Wydarzenia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

e-Technologie w Kształceniu Inżynierów 19-20 wrzesnia 2019 roku. Patronat honorowy nad Konferencją objęli Rektor PG prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik Rektor AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka Konferencja ma na celu popularyzację najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Z uwagi na zmiany zachodzące w szkolnictwie wyższym po wejściu w życie Ustawy 2.0 chcemy wymienić się inspirującymi doświadczeniami i wnioskami z wdrażania najnowszych rozwiązań edukacyjnych - tymi związanymi z technologią jak i z metodyką kształcenia oraz aspektami stosowanych uregulowań prawnych.

Informacje szczegółowe

Data rozpoczęcia:
19-09-2019 02:00
Data zakończenia:
21-09-2019 01:59
Kategoria:
Nauka

wyświetlono 37 razy