e-Technologie w Kształceniu Inżynierów - Wydarzenia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

e-Technologie w Kształceniu Inżynierów
19-20 wrzesnia 2019 roku.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli

Rektor PG prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik Rektor AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Konferencja ma na celu popularyzację najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Z uwagi na zmiany zachodzące w szkolnictwie wyższym po wejściu w życie Ustawy 2.0 chcemy wymienić się inspirującymi doświadczeniami i wnioskami z wdrażania najnowszych rozwiązań edukacyjnych - tymi związanymi z technologią jak i z metodyką kształcenia oraz aspektami stosowanych uregulowań prawnych.

Informacje szczegółowe

Data rozpoczęcia:
19-09-2019 00:00
Data zakończenia:
20-09-2019 23:59
Kategoria:
Nauka
Strona domowa:
https://pg.edu.pl/etee2019/ otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 69 razy