Ewa Hermanowicz - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

Lista recenzowanych prac

 • Wybrane problemy przetwarzania sygnałów radarowych

  Praca habilitacyjna

  Jerzy Franciszek Pietrasiński - Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) - 2016

 • Metoda i algorytmy modyfikacji sygnału do celu wspomagania mowy przez osoby z pogorszoną rozdzielczością czasową słuchu

  Praca doktorska

  - wydział ETI PG - 2013

 • Gradient zespolonej fazy krótkoczasowej transformaty Fouriera w analizie spektrograficznej

  Praca doktorska

  - wydział ETI PG - 2013

 • Signal processing algorithms and target localization methods for continuous wave passive bistatic radar (Algorytmy przetwarzania sygnałów i metody lokalizacji obiektów w bistatycznych radarach pasywnych z falą ciągłą.)

  Praca habilitacyjna

  dr inż Mateusz Malanowski - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - 2013

 • Sparsity-based methods for processing of radar signals (Zastosowania metod opartych na rzadkiej reprezentacji sygnału do przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych.)

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Jacek Misiurewicz - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - 2013

 • Fourierowskie metody estymacji widm prążkowych

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Krzysztof Duda - AGH, wydział AEIiE - 2012

 • Odbiór adaptacyjny i ocena jego jakości w systemie TETRA nowej generacji

  Praca doktorska

  mgr inż Sławomir Możdżonek - firma - 2012

Lista opiniowanych osób

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. inż. Paweł Strumiłło - 2012

wyświetlono 985 razy