Ewa Hope - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

E-mail
eho@pg.edu.pl

Adiunkt

Miejsce pracy
Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii pokój 513
Telefon
(58) 347 19 92
E-mail
Ewa.Hope@zie.pg.gda.pl

Wybrane publikacje

 • Profesjonalizm w pracy zawodowej

  - 2017

  Artykuł jest analizą cechy profesjonalizmu w pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów technicznych. Autorka podnosi problem nierozerwalnego związku między działaniem respektującym zasady etyczne i sprawnością zawodową, jako fundamentu wyborów określanych mianem profesjonalnych . Zaproponowana przez autorkę triada - odpowiedzialność, wiedza i doświadczenie - to nie tylko warunek i gwarancja profesjonalizmu, ale...

 • Społeczna odpowiedzialność organizacji w zarządzaniu zespołami pracowników

  - 2017

  Rozdział w monografii wskazuje na aspekty CSR w zarządzaniu pracownikami - takimi jak realizacja idei wolontariatu pracowniczego, wprowadzanie i realizacja programów etycznych lub kodeksów etyki zawodowej, postępowanie wobec tzw whistleblowerów i ich rola w odpowiedzialnym funkcjonowaniu organizacji.

 • Modele relacji między Corporate Social Responsibility a public relations

  Artykuł jest próbą usystematyzowania dotychczasowych rozstrzygnięć dotyczących relacji między CSR [Corporate Social Responsibility] i public relations - występujących tak w literaturze przedmiotu jak i w praktyce organizacji. Autorka prezentuje też własną koncepcję, proponując trzy modele, które opisują i wyjaśniają nie tylko wzajemne relacje między CSR i PR, ale też i wyjaśniają funkcje, jakie nadaje się w organizacjach działaniom...

  Pełny tekst w portalu

wyświetlono 298 razy