Ewa Hope - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

E-mail
eho@pg.edu.pl

Adiunkt

Miejsce pracy
Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii pokój 513
Telefon
(58) 347 19 92
E-mail
Ewa.Hope@zie.pg.gda.pl

Wybrane publikacje

 • Public relations w społeczeństwie

  - Rok 2020

  W artykule stawiam tezę – powtarzając za „„Standardami profesjonalnych public relations”- o konieczności wysuwania na plan pierwszy - we wszelkich działaniach w obszarze public relations - ich zgodności z wartościami i normami etycznymi, ponieważ wszelkie działania public relations są nie tylko realizowane w przestrzeni społecznej, ale mają istotny wpływ na kształt, kondycję społeczeństwa, również na budowę demokracji i społeczeństwa...

 • Standardy Profesjonalnego Public Relations

  • J. Barlik
  • E. Hope
  • J. Olędzki
  • K. Wojcik

  - Rok 2020

  " Standardy przedstawiają wartości i pryncypia uzasadniające konieczność dokonywania odpowiednich wyborów. Public relations ma godzić interesy zleceniodawców, przedstawicieli mediów i różnych grup społeczeństwa, a przy tym pozostawać w zgodzie z normami etycznymi i odwoływać się do takich wartości jak szacunek, godność, rzetelność, uczciwość, prawda, wiarygodność, niezależność, lojalność i zaufanie. Opracowanie "Standardów profesjonalnego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Polski PR-owiec w świecie ponowoczesnym – wyniki badań i ich analiza. Poza dobrem i złem

  - Rok 2020

  W artykule analizuję wyniki badania Profesjonalizm public relations w Polsce, przeprowadzonego na potrzeby budowanego dokumentu Standardy profesjonalnego public relations – prezentowanego w tej pracy. Stawiam również pytanie o przyczynę częstych odpowiedzi respondentów „czasami” czy „nie mam zdania” i wykazuję niespójność systemów wartości respondentów zestawiając ich odpowiedzi na poszczególne pytania. Stawiam tezę, że niespójności...

wyświetlono 395 razy