Ewa Zajkowska - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

  • How to adapt Lean Six Sigma to improve performance of SMEs of manufacturing sector

    The main objective of the paper is to present the utilitarian effect of the adaptation of the Lean Six Sigma concept and its implementation in the small and medium-sized enterprises of the manufacturing sector. The original methodology was developed on the basis of research carried out in the Polish and French enterprises from 2009 to 2011. In the case of SMEs, the use of the concept of Lean Six Sigma is much less common, as...

    Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

  • Wdrażanie Lean Six Sigma w MŚP sektora produkcyjnego

    - Rok 2009

    W opracowaniu przedstawiono rozważania dotyczące wprowadzania metodyki Lean Six Sigma w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Zaprezentowano odwołującą się do kontekstu tej metodyki charakterystykę MŚP oraz zaproponowano 5 etapowy model implementacyjny uwzględniający czynniki wpływające na skuteczne i adekwatne do możliwości i potrzeb MŚP adaptowanie tego podejścia.

wyświetlono 211 razy