Feliks Pankau - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 22

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2006
 • Gospodarowanie przestrzenią : część VIII
  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono stan gospodarowania przestrzenią w województwie pomorskim charakteryzując podstawy prowadzenia gospodarki przestrzennej, w tym uwarunkowania prawne oraz stan ochronyśrodowiska, jego wartości przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu. Omówiono zmiany w użytkowaniu terenu oraz zagadnienia związane z kształtowaniem przestrzeni w latach 2000-2004.

 • Integracja działań planistycznych w kształtującej się metropolii trójmiejskiej
  Publikacja

  - Rok 2006

  Na tle prac prowadzonych w Unii Europejskiej nad obszarami metropolitalnymi oraz wykonanych w XX w. studiów planistycznych nad rozwojem i zagospodarowaniem przestrzennym obszarów aglomeracji gdańskiej przedstawiono zagadnienia dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego trójmiejskiego obszaru metropolitalnego. Okreslono podstawy prawne planu, jego zasięg terytorialny i przedmiot planu. Scharakteryzowano aktualny...

 • Miasto macierzyste
  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono znaczenie metropolii w systemie miast oraz czynniki decydujące o atrakcyjności metropolii.Omówiono problemy zasięgu terytorialnego i struktury obszaru metropolitalnego oraz zagadnienia o decydującym znaczeniu dla jego rozwoju na przykladzie metropolii Trójmiasta.

 • Ocena realizacji inwestycji
  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono inwestycje służace realizacji ponadlokalnych celów publicznych o znaczeniu krajowym i wojewódzkim ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, a także inne przyczyniające się do istotnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa, które zostały podjęte, prowadzone lub zakończone w latach 2000-2004. Dokonano oceny stanu realizacji tych inwestycji z punktu widzenia celów określonych...

Rok 2005
Rok 2004
 • Obszar metropolitalny Trójmiasta - Problemy planowania zagospodarowania przestrzennego.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Zaprezentowano problemy planowania przestrzennego dotyczące ujęcia metropolii w dokumentach planistycznych i strategicznych Unii Europejskiej i krajowych. Scharakteryzowano przekształcającę się metropolię Trójmiasta i dylematy związane z opracowaniem dla niej planu zagospodarowania przestrzennego - jego celów, treści, obszraru, zarzadzania obszarem.

Rok 2003
Rok 2002

wyświetlono 368 razy