Gabriela Golawska-Witkowska - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

Wybrane publikacje

 • State tax policy and reform tools as a risk of running a business. Case study based on Polski Ład – Polish tax reform

  The aim of the article is to describe and present the Polish tax reform introduced at the beginning of 2022. Tax changes introduced in Poland had a strong impact on the risk of running a business in Poland because in their assumption they directly changed the rules of running a business. Due to the pace of the introduced changes, as well as the scope of the reform, the new tax law was subject to numerous criticisms of taxpayers...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Decyzje przedsiębiorstwa na rynku finansowym

  Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym realizowanie zamierzeń rozwojowych oraz bieżących, wiąże się z ryzykiem niezrealizowania wytyczonego celu. Oznacza to, że firma działa w warunkach ryzyka, a niekiedy niepewności. Główne ryzyka dotyczą utrudnień w pozyskaniu niezbędnych środków finansowych, wahań kursów walut, zmian stóp procentowych itp. Przedsiębiorstwo musi więc znaleźć miejsce, w którym firma pozyska niezbędne kapitały...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym

  Jednym z istotnych elementów otoczenia przedsiębiorstwa jest rynek finansowy, na którego poszczególnych segmentach może ono pozyskiwać źródła finansowania, lokować nadwyżki finansowe lub poszukiwać możliwości ograniczania ryzyka finansowego. Niniejsza publikacja została poświęcona problematyce rynku finansowego w kontekście możliwości, jakie oferuje on firmom. Głównym celem jest wskazanie istoty i zasad funkcjonowania rynku pieniężnego,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 1393 razy