Grażyna Perska - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

  • Badania i analiza użytkowasystemu OFDM

    Skonstruowano modem OFDM i wykonano pomiary zbudowanego modelu. Modem przeznaczony jest do wykorzystania w celach dydaktycznych, dlatego skonstruowano go w sposób umożliwiający obserwację i rejestrację sygnałów w kolejnych fazach ich przetwarzania.

  • Transmisja danych w kanałach rozmównych systemów komórkowych.

    W niniejszym referacie opisano budowę i dzialanie modemu, przeznaczonego do transmisji danych w kanałach rozmównych systemów komórkowych. Wykonano testy funkcjonalne poprawności działania zbudowanego modemu w kanale rozmównym TCH/FS systemu GSM. Przedstawiono również zastosowane protokoły komunikacyjne wymiany informacji pomiędzy modem a komputerem oraz podczas transmisji danych poprzez łącze radiokomunikacyjne.

  • System lokalizacji pojazdów

    Niniejsze opracowanie zawiera opis systemu lokalizacji pojazdów, przeznaczonego do stosowania w przedsiębiorstwach transportu publicznego, wykorzystujących analogowe radiotelefony łączności dyspozytorskiej. Omówiono rozwiązania układowe oraz zastosowane protokoły komunikacyjne, przedstawiono wyniki testów sieci pilotowej oraz wyniki symulacji zachowania sieci docelowej w warunkach maksymalnego obciążenia.

wyświetlono 104 razy